Webinars Grade 1 - 3 - Impaq Education

Afrikaans

Graad R – Luister en praat

2 June 2020

Afrikaans Huistaal

Graad R – Huistaal

24 June 2020

English

Grade R – Listening and speaking

2 June 2020

English Home Language

Grade R – Home Language

24 June 2020

Home Language

Graad R – Huistaal

1 July 2020

Grade R – Home Language

1 July 2020

Grade R – Home Language

8 July 2020

Life Skills

Graad R – Lewensvaardighede

18 June 2020

Graad R – Lewensvaardighede

25 June 2020

Graad R – Lewensvaardighede

2 July 2020

Grade R – Life Skills

18 June 2020

Grade R – Life Skills

25 June 2020

Grade R – Life Skills

2 July 2020

Mathematics

Graad R – Wiskunde

15 June 2020

Graad R – Wiskunde

22 June 2020

Grade R – Mathematics

15 June 2020

Grade R – Mathematics

22 June 2020

Grade R – Mathematics

6 July 2020

Grade R – Mathematics

6 July 2020

Grade R – Mathematics

13 July 2020

Practical Art

Graad R – Praktiese Kuns

19 June 2020

Graad R – Praktiese Kuns

26 June 2020

Grade R – Practical Art

19 June 2020

Grade R – Practical Art

26 June 2020

Grade R – Practical Art / Praktiese Kuns

3 July 2020

Story Time

Graad R – Storietyd

23 June 2020

Graad R – Storietyd

7 July 2020

Grade R – Story Time

23 June 2020

Grade R – Story Time

7 July 2020

Wiskunde

Graad 3 – Wiskunde

13 July 2020

Graad R – Wiskunde

13 July 2020

Wiskunde Geletterdheid

Graad R – Wiskunde

6 July 2020