Webinars Grade 7 - 9 - Impaq Education

Afrikaans Huistaal

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

22 June 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

15 June 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

24 June 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

29 June 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

6 July 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

13 July 2020

Economic and Management Sciences

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

17 June 2020

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

24 June 2020

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

1 July 2020

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

8 July 2020

Grade 7 – Economic and Management Sciences

17 June 2020

Grade 7 – Economic and Management Sciences

24 June 2020

Grade 7 – Economic and Management Sciences

1 July 2020

Eerste Addisionele Taal

Graad 7 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

8 July 2020

Graad 7 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

17 June 2020

Graad 7 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

24 June 2020

English Home Language

Grade 7 – English Home Language (EHL)

22 June 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

15 June 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

29 June 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

6 July 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

13 July 2020

First Additional Language

Grade 7 – First Additional Language (FAL)

17 June 2020

Grade 7 – First Additional Language (FAL)

24 June 2020

Mathematics

Common fractions

21 May 2020

Decimal Fractions

25 May 2020

Desimale Breuke

25 May 2020

Gewone breuke

21 May 2020

Graad 7 – Wiskunde

23 June 2020

Grade 7 – Mathematics

23 June 2020

Grade 7 – Mathematics

18 June 2020

Grade 7 – Mathematics

25 June 2020

Grade 7 – Mathematics

30 June 2020

Grade 7 – Mathematics

7 July 2020

Grade 7 – Mathematics

9 July 2020

Patrone

8 June 2020

Natural Sciences and Technology

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

19 June 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

26 June 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

3 July 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

10 July 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

19 June 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

26 June 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

3 July 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

10 July 2020

Social Sciences

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

22 June 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

15 June 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

29 June 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

6 July 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

13 July 2020

Grade 7 – Social Sciences

22 June 2020

Grade 7 – Social Sciences

6 July 2020

Grade 7 – Social Sciences

13 July 2020

Wiskunde

Graad 7 – Wiskunde

18 June 2020

Graad 7 – Wiskunde

25 June 2020

Graad 7 – Wiskunde

30 June 2020

Graad 7 – Wiskunde

7 July 2020

Graad 7 – Wiskunde

9 July 2020