Webinars - Impaq Education

Accounting

Graad 12- Rekeningkunde

14 July 2020

Graad 12-Rekeningkunde

23 July 2020

Grade 12-Accounting

15 July 2020

Grade 12-Accounting

22 July 2020

Afrikaans

Graad R – Luister en praat

2 June 2020

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Die Sokkie

8 May 2020

Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Harlekyn van die dieretuin

8 May 2020

Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Letterkunde

23 April 2020

Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Letterkunde

23 April 2020

Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Poësie

9 April 2020

Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Poësie

9 May 2020

Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Wespark

8 May 2020

Graad 1 Eerste Addisionele Taal (EAT)

19 June 2020

Graad 10 Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Sweef

17 June 2020

Graad 10 Eerste Addisionele Taal – Kortverhaal Die brief

4 June 2020

Graad 11 Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Ek is oek important

17 June 2020

Graad 11 Eerste Addisionele Taal – Poësie Ek kan nie meer onthou nie

4 June 2020

Graad 12 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Woonstelbewoner

17 June 2020

Graad 12 Eerste Addisionele Taal – Poësie Thumela

4 June 2020

Graad 2 Eerste Addisionele Taal (EAT)

19 June 2020

Graad 3 Eerste Addisionele Taal (EAT)

19 June 2020

Graad 4 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

18 June 2020

Graad 4 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

25 June 2020

Graad 6 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

25 June 2020

Afrikaans Huistaal

Afrikaans Huistaal – Geïntegreerde taaloefeninge

6 April 2020

Afrikaans Huistaal – Herkoms van Afrikaans

6 May 2020

Afrikaans Huistaal – Herkoms van Afrikaans

17 April 2020

Afrikaans Huistaal – Taalleer

17 April 2020

Afrikaans Huistaal – Woordsoorte

17 April 2020

Afrikaans Huistaal Gedigte

12 May 2020

Afrikaans Huistaal Gedigte

12 May 2020

Afrikaans Huistaal Gedigte

12 May 2020

Graad 1 Afrikaans Huistaal (AHT)

1 July 2020

Graad 1 Afrikaans Huistaal (AHT)

24 June 2020

Graad 1 Afrikaans Huistaal (AHT)

8 July 2020

Graad 1- Afrikaans Huistaal (AHT)

22 July 2020

Graad 1- Afrikaans Huistaal (AHT)

15 July 2020

Graad 10 Afrikaans Huistaal – Eksamen wenke

25 June 2020

Graad 10 Afrikaans Huistaal – Letterkunde

1 June 2020

Graad 10 Afrikaans Huistaal – Letterkunde

19 May 2020

Graad 10 Afrikaans Huistaal – Letterkunde Drama

11 June 2020

Graad 11 Afrikaans Huistaal – Eksamen wenke

26 June 2020

Graad 11 Afrikaans Huistaal – Letterkunde

19 May 2020

Graad 11 Afrikaans Huistaal – Letterkunde Drama

11 June 2020

Graad 11 Afrikaans Huistaal – Taalstrukture & konvensies

6 April 2020

Graad 11 Afrikaans Huistaal Letterkunde

1 June 2020

Graad 12 Afrikaans Huistaal – Eksamen wenke

25 June 2020

Graad 12 Afrikaans Huistaal – Letterkunde

1 June 2020

Graad 12 Afrikaans Huistaal – Letterkunde

19 May 2020

Graad 12 Afrikaans Huistaal – Letterkunde Drama

11 June 2020

Graad 12-Afrikaans Huistaal

24 July 2020

Graad 12-Afrikaans Huistaal

24 July 2020

Graad 12-Afrikaans Huistaal

20 July 2020

Graad 12-Afrikaans Huistaal

17 July 2020

Graad 2 Afrikaans Huistaal (AHT)

1 July 2020

Graad 2 Afrikaans Huistaal (AHT)

24 June 2020

Graad 2 Afrikaans Huistaal (AHT)

8 July 2020

Graad 2 Afrikaans Huistaal (AHT) – Lees en Klanke

3 June 2020

Graad 2- Afrikaans Huistaal (AHT)

22 July 2020

Graad 2-Afrikaans Huistaal (AHT)

15 July 2020

Graad 3 -Afrikaans Huistaal (AHT)

22 July 2020

Graad 3 Afrikaans Huistaal (AHT)

1 July 2020

Graad 3 Afrikaans Huistaal (AHT)

24 June 2020

Graad 3 Afrikaans Huistaal (AHT)

Graad 3 Afrikaans Huistaal (AHT)

8 July 2020

Graad 3 Afrikaans Huistaal (AHT)

15 July 2020

Graad 3 Afrikaans Huistaal (AHT) – Tydsvorme

3 June 2020

Graad 4 – Afrikaans Huistaal (AHT)

28 July 2020

Graad 4 – Afrikaans Huistaal (AHT)

14 July 2020

Graad 4 – Afrikaans Huistaal (AHT)

30 June 2020

Graad 4 – Afrikaans Huistaal (AHT)

7 July 2020

Graad 4 – Afrikaans Huistaal (AHT)

23 June 2020

Graad 4 – Afrikaans Huistaal (AHT)

21 July 2020

Graad 5 – Afrikaans Huistaal (AHT)

28 July 2020

Graad 5 – Afrikaans Huistaal (AHT)

30 June 2020

Graad 5 – Afrikaans Huistaal (AHT)

14 July 2020

Graad 5 – Afrikaans Huistaal (AHT)

7 July 2020

Graad 5 – Afrikaans Huistaal (AHT)

23 June 2020

Graad 5 – Afrikaans Huistaal (AHT)

21 July 2020

Graad 6 – Afrikaans Huistaal (AHT)

30 June 2020

Graad 6 – Afrikaans Huistaal (AHT)

14 July 2020

Graad 6 – Afrikaans Huistaal (AHT)

7 July 2020

Graad 6 – Afrikaans Huistaal (AHT)

23 June 2020

Graad 6 – Afrikaans Huistaal (AHT)

21 July 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

24 June 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

6 July 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

15 June 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

29 June 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

13 July 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

20 July 2020

Graad 7 – Afrikaans Huistaal (AHT)

22 June 2020

Graad 8 – Afrikaans Huistaal (AHT)

6 July 2020

Graad 8 – Afrikaans Huistaal (AHT)

15 June 2020

Graad 8 – Afrikaans Huistaal (AHT)

29 June 2020

Graad 8 – Afrikaans Huistaal (AHT)

13 July 2020

Graad 8 – Afrikaans Huistaal (AHT)

20 July 2020

Graad 8 – Afrikaans Huistaal (AHT)

22 June 2020

Graad 9 – Afrikaans Huistaal (AHT)

22 June 2020

Graad 9 – Afrikaans Huistaal (AHT)

15 June 2020

Graad 9 – Afrikaans Huistaal (AHT)

29 June 2020

Graad 9 – Afrikaans Huistaal (AHT)

13 July 2020

Graad 9 – Afrikaans Huistaal (AHT)

20 July 2020

Graad R – Afrikaans Huistaal (AHT)

15 July 2020

Graad R – Huistaal

24 June 2020

Graad R -Afrikaans Huistaal

22 July 2020

Lees en Klanke

20 May 2020

Lees en Klanke

20 May 2020

Lees en Klanke

20 May 2020

Agricultural Management Practices

Graad 12-Landboubestuurspraktyke

13 July 2020

Graad 12-Landboubestuurspraktyke

22 July 2020

Grade 12-Agricultural Management Practices

15 July 2020

Grade 12-Agricultural Management Practices

22 July 2020

Agricultural Sciences

Graad 12-Landbouwetenskappe

16 July 2020

Graad 12-Landbouwetenskappe

15 July 2020

Graad 12-Landbouwetenskappe

20 July 2020

Grade 12-Agricultural Sciences

16 July 2020

Grade 12-Agricultural Sciences

15 July 2020

Grade 12-Agricultural Sciences

20 July 2020

Business Studies

Business Studies Case study Scenario based question

18 May 2020

Business Studies Case study Scenario based question

18 May 2020

Business Studies Essay questions

18 May 2020

Business Studies Essay Questions

17 April 2020

Business Studies Essay Questions

17 April 2020

Business Studies Forms of ownership

17 April 2020

Business Studies Introduction and content focus areas for Term 2

6 April 2020

Business Studies Introduction and content focus areas for Term 2

6 May 2020

Business Studies Introduction and content focus areas for Term 2

6 May 2020

Graad 10 Besigheidstudies Junie eksamen hersiening

1 June 2020

Graad 10 Besigheidstudies Junie eksamen hersiening

12 June 2020

Graad 11 Besigheidstudies Junie eksamen hersiening

1 June 2020

Graad 11 Besigheidstudies Junie eksamen hersiening

12 June 2020

Graad 12 Besigheidstudies – Junie eksamen hersiening

12 June 2020

Graad 12 Besigheidstudies Junie eksamen hersiening

1 June 2020

Graad 12-Besigheidstudies

14 July 2020

Graad 12-Besigheidstudies

22 July 2020

Grade 10 Business Studies Revision of June examination

1 June 2020

Grade 10 Business Studies Revision of past June examinations

10 June 2020

Grade 11 Business Studies – Marketing function

25 June 2020

Grade 11 Business Studies Revision of June examination

1 June 2020

Grade 12 Business Studies – Forms of ownership

25 June 2020

Grade 12 Business Studies Revision of June examination

1 June 2020

Grade 12 Business Studies Revision of past June examinations

10 June 2020

Grade 12-Business Studies

22 July 2020

Grade 12-Business Studies

13 July 2020

Computer Applications Technology

Graad 12-Rekenaartoepassingstegnologie

15 July 2020

Graad 12-Rekenaartoepassingstegnologie

22 July 2020

Graad 12-Rekenaartoepassingstegnologie

16 July 2020

Grade 12-Computer Applications Technology

15 July 2020

Grade 12-Computer Applications Technology

22 July 2020

Grade 12-Computer Applications Technology

16 July 2020

Consumer Studies

Consumer Studies Verbruikerstudies Food & Nutrition Voedsel & Voeding

28 April 2020

Consumer Studies Verbruikerstudies Food Safety Voedselveiligheid

27 April 2020

Consumer Studies Verbruikerstudies Nutrition & Nutrients Voeding & Voedingstowwe

28 April 2020

Graad 12-Verbruikerstudies

13 July 2020

Graad 12-Verbruikerstudies

21 July 2020

Grade 12-Consumer Studies

13 July 2020

Grade 12-Consumer Studies

21 July 2020

Dramatic Arts

Grade 12-Dramatic Arts

15 July 2020

Grade 12-Dramatic Arts

15 July 2020

Grade 12-Dramatic Arts

22 July 2020

Economic and Management Sciences

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

8 July 2020

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

24 June 2020

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

1 July 2020

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

22 July 2020

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

17 June 2020

Graad 7 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

15 July 2020

Graad 8 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

8 July 2020

Graad 8 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

24 June 2020

Graad 8 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

22 July 2020

Graad 8 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

17 June 2020

Graad 8 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

1 July 2020

Graad 8 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

15 July 2020

Graad 9 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

8 July 2020

Graad 9 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

24 June 2020

Graad 9 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

22 July 2020

Graad 9 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

17 June 2020

Graad 9 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

1 July 2020

Graad 9 – Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

15 July 2020

Grade 7 – Economic and Management Sciences

24 June 2020

Grade 7 – Economic and Management Sciences

22 July 2020

Grade 7 – Economic and Management Sciences

17 June 2020

Grade 7 – Economic and Management Sciences

1 July 2020

Grade 7 – Economic and Management Sciences

15 July 2020

Grade 8 – Economic and Management Sciences

24 June 2020

Grade 8 – Economic and Management Sciences

22 July 2020

Grade 8 – Economic and Management Sciences

17 June 2020

Grade 8 – Economic and Management Sciences

1 July 2020

Grade 8 – Economic and Management Sciences

15 July 2020

Grade 9 – Economic and Management Sciences

24 June 2020

Grade 9 – Economic and Management Sciences

22 July 2020

Grade 9 – Economic and Management Sciences

17 June 2020

Grade 9 – Economic and Management Sciences

1 July 2020

Grade 9 – Economic and Management Sciences

15 July 2020

Economics

Graad 12-Ekonomie

23 July 2020

Graad 12-Ekonomie

14 July 2020

Graad 12-Ekonomie

15 July 2020

Grade 12-Economics

23 July 2020

Grade 12-Economics

14 July 2020

Eerste Addisionele Taal

Graad 1 Eerste Addisionele Taal (EAT)

3 July 2020

Graad 1 Eerste Addisionele Taal (EAT)

17 July 2020

Graad 1 Eerste Addisionele Taal (EAT)

26 June 2020

Graad 1 Eerste Addisionele Taal (EAT)

10 July 2020

Graad 12-Eerste Addisionele Taal

14 July 2020

Graad 12-Eerste Addisionele Taal

20 July 2020

Graad 12-Eerste Addisionele Taal

20 July 2020

Graad 12-Eerste Addisionele Taal

13 July 2020

Graad 2 -Eerste Addisionele Taal (EAT)

3 July 2020

Graad 2 Eerste Addisionele Taal (EAT)

17 July 2020

Graad 2 Eerste Addisionele Taal (EAT)

26 June 2020

Graad 2 Eerste Addisionele Taal (EAT)

10 July 2020

Graad 2- Eerste Addisionele Taal (EAT)

24 July 2020

Graad 3 Eerste Addisionele Taal (EAT)

3 July 2020

Graad 3 Eerste Addisionele Taal (EAT)

17 July 2020

Graad 3 Eerste Addisionele Taal (EAT)

26 June 2020

Graad 3 Eerste Addisionele Taal (EAT)

10 July 2020

Graad 3- Eerste Addisionele Taal (EAT)

24 July 2020

Graad 4 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

16 July 2020

Graad 4 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

23 July 2020

Graad 4 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

2 July 2020

Graad 4 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

2 July 2020

Graad 4 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

18 June 2020

Graad 4 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

9 July 2020

Graad 5 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

2 July 2020

Graad 5 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

16 July 2020

Graad 5 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

23 July 2020

Graad 5 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

2 July 2020

Graad 5 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

9 July 2020

Graad 5 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

18 June 2020

Graad 5 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

25 June 2020

Graad 6 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

9 July 2020

Graad 6 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

16 July 2020

Graad 6 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

23 July 2020

Graad 6 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

2 July 2020

Graad 6 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

25 June 2020

Graad 6 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

2 July 2020

Graad 6 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

18 June 2020

Graad 7 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

22 July 2020

Graad 7 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

8 July 2020

Graad 7 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

24 June 2020

Graad 7 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

17 June 2020

Graad 7 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

15 July 2020

Graad 8 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

22 July 2020

Graad 8 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

15 July 2020

Graad 8 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

8 July 2020

Graad 8 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

24 June 2020

Graad 8 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

17 June 2020

Graad 9 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

22 July 2020

Graad 9 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

15 July 2020

Graad 9 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

8 July 2020

Graad 9 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

24 June 2020

Graad 9 – Eerste Addisionele Taal (EAT)

17 June 2020

Lees en Klanke

5 June 2020

Lees en Klanke

22 May 2020

Engineering Graphics and Design

Engineering Graphics and Design

29 April 2020

Engineering Graphics and Design Civil drawings

29 April 2020

Engineering Graphics and Design Isometric drawings

29 April 2020

Graad 12-Ingenieursgrafika en -ontwerp

16 July 2020

Graad 12-Ingenieursgrafika en -ontwerp

23 July 2020

Graad 12-Ingenieursgrafika en -ontwerp

16 July 2020

Grade 12-Engineering Graphics and Design

16 July 2020

Grade 12-Engineering Graphics and Design

23 July 2020

Grade 12-Engineering Graphics and Design

16 July 2020

English

English Home Language Drama Othello Characters & Themes

6 May 2020

English Home Language Drama The literary essay ‘Othello’

21 April 2020

English Home Language Novel The Great Gatsby Characters

6 May 2020

English Home Language Poetry I have my father’s voice

9 April 2020

English Home Language Poetry Lament for a dead cow

9 April 2020

English Home Language Poetry Naming of parts & the child dying

6 May 2020

English Home Language Poetry Sonnet 146

21 April 2020

English Home Language Poetry The wild doves at Louis Trichardt

21 April 2020

English Home Language Poetry Their lonely betters

7 April 2020

Grade 10 English Home Language – Poetry & Drama Dover Beach & Amadeus

15 June 2020

Grade 10 English Home Language NOVEL THE GREAT GATSBY Symbols and themes

20 May 2020

Grade R – Listening and speaking

2 June 2020

English Home Language

Grade 1 English Home Language (EHL)

1 July 2020

Grade 1 English Home Language (EHL)

1 July 2020

Grade 1 English Home Language (EHL)

24 June 2020

Grade 1 English Home Language (EHL)

8 July 2020

Grade 1- English Home Language (EHL)

22 July 2020

Grade 1- English Home Language (EHL)

15 July 2020

Grade 10 English Home Language Poetry On the Move and Ode on a Grecian Urn

4 June 2020

Grade 11 English Home Language Novel The Fault in our Stars

4 June 2020

Grade 11 English Home Language Novel The Fault in our Stars and The Night Train

15 June 2020

Grade 11 English Home Language POETRY My Last Duchess & Introduction to novel

20 May 2020

Grade 12 English Home Language Novel The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry

15 June 2020

Grade 12 English Home Language Poetry Remembrance and the unseen poem

4 June 2020

Grade 12 English Home Language POETRY The Loss of India & The Visiting Room

20 May 2020

Grade 12-English Home Language

14 July 2020

Grade 12-English Home Language

21 July 2020

Grade 12-English Home Language

21 July 2020

Grade 12-English Home Language

13 July 2020

Grade 2 -English Home Language (EHL)

22 July 2020

Grade 2 -English Home Language (EHL)

15 July 2020

Grade 2 English Home Language (EHL)

1 July 2020

Grade 2 English Home Language (EHL)

24 June 2020

Grade 2 English Home Language (EHL)

8 July 2020

Grade 3 -English Home Language (EHL)

22 July 2020

Grade 3 English Home Language (EHL)

1 July 2020

Grade 3 English Home Language (EHL)

24 June 2020

Grade 3 English Home Language (EHL)

8 July 2020

Grade 3 English Home Language (EHL) – Tenses

3 June 2020

Grade 3- English Home Language (EHL)

15 July 2020

Grade 4 – English Home Language (EHL)

28 July 2020

Grade 4 – English Home Language (EHL)

30 June 2020

Grade 4 – English Home Language (EHL)

14 July 2020

Grade 4 – English Home Language (EHL)

7 July 2020

Grade 4 – English Home Language (EHL)

23 June 2020

Grade 4 – English Home Language (EHL)

21 July 2020

Grade 4 – Language structures and conventions

2 June 2020

Grade 5 – English Home Language (EHL)

28 July 2020

Grade 5 – English Home Language (EHL)

30 June 2020

Grade 5 – English Home Language (EHL)

14 July 2020

Grade 5 – English Home Language (EHL)

7 July 2020

Grade 5 – English Home Language (EHL)

23 June 2020

Grade 5 – English Home Language (EHL)

21 July 2020

Grade 5 – Language structures and conventions

2 June 2020

Grade 6 – English Home Language (EHL)

30 June 2020

Grade 6 – English Home Language (EHL)

14 July 2020

Grade 6 – English Home Language (EHL)

7 July 2020

Grade 6 – English Home Language (EHL)

23 June 2020

Grade 6 – English Home Language (EHL)

21 July 2020

Grade 6 – Language structures and conventions

2 June 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

6 July 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

15 June 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

29 June 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

13 July 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

20 July 2020

Grade 7 – English Home Language (EHL)

22 June 2020

Grade 8 – English Home Language (EHL)

6 July 2020

Grade 8 – English Home Language (EHL)

15 June 2020

Grade 8 – English Home Language (EHL)

29 June 2020

Grade 8 – English Home Language (EHL)

13 July 2020

Grade 8 – English Home Language (EHL)

20 July 2020

Grade 8 – English Home Language (EHL)

22 June 2020

Grade 9 – English Home Language (EHL)

22 June 2020

Grade 9 – English Home Language (EHL)

6 July 2020

Grade 9 – English Home Language (EHL)

15 June 2020

Grade 9 – English Home Language (EHL)

29 June 2020

Grade 9 – English Home Language (EHL)

13 July 2020

Grade 9 – English Home Language (EHL)

20 July 2020

Grade R – Home Language

24 June 2020

First Additional Language

5 – First Additional Language (FAL)

9 July 2020

Grade 1 -First Additional Language (FAL)

24 July 2020

Grade 1 First Additional Language (FAL)

3 July 2020

Grade 1 First Additional Language (FAL)

19 June 2020

Grade 1 First Additional Language (FAL)

17 July 2020

Grade 1 First Additional Language (FAL)

26 June 2020

Grade 1 First Additional Language (FAL)

10 July 2020

Grade 12-First Additional Language

14 July 2020

Grade 12-First Additional Language

20 July 2020

Grade 12-First Additional Language

20 July 2020

Grade 12-First Additional Language

13 July 2020

Grade 2 -First Additional Language (FAL)

24 July 2020

Grade 2 First Additional Language (FAL)

3 July 2020

Grade 2 First Additional Language (FAL)

19 June 2020

Grade 2 First Additional Language (FAL)

17 July 2020

Grade 2 First Additional Language (FAL)

26 June 2020

Grade 2 First Additional Language (FAL)

10 July 2020

Grade 3 -First Additional Language (FAL)

24 July 2020

Grade 3 First Additional Language (FAL)

3 July 2020

Grade 3 First Additional Language (FAL)

19 June 2020

Grade 3 First Additional Language (FAL)

17 July 2020

Grade 3 First Additional Language (FAL)

26 June 2020

Grade 3 First Additional Language (FAL)

10 July 2020

Grade 4 – First Additional Language (FAL)

16 July 2020

Grade 4 – First Additional Language (FAL)

2 July 2020

Grade 4 – First Additional Language (FAL)

23 July 2020

Grade 4 – First Additional Language (FAL)

18 June 2020

Grade 4 – First Additional Language (FAL)

2 July 2020

Grade 4 – First Additional Language (FAL)

25 June 2020

Grade 4 – First Additional Language (FAL)

9 July 2020

Grade 5 – First Additional Language (FAL)

2 July 2020

Grade 5 – First Additional Language (FAL)

16 July 2020

Grade 5 – First Additional Language (FAL)

23 July 2020

Grade 5 – First Additional Language (FAL)

18 June 2020

Grade 5 – First Additional Language (FAL)

2 July 2020

Grade 5 – First Additional Language (FAL)

25 June 2020

Grade 6 – First Additional Language (FAL)

9 July 2020

Grade 6 – First Additional Language (FAL)

2 July 2020

Grade 6 – First Additional Language (FAL)

16 July 2020

Grade 6 – First Additional Language (FAL)

23 July 2020

Grade 6 – First Additional Language (FAL)

18 June 2020

Grade 6 – First Additional Language (FAL)

2 July 2020

Grade 6 – First Additional Language (FAL)

25 June 2020

Grade 7 – First Additional Language (FAL)

24 June 2020

Grade 7 – First Additional Language (FAL)

22 July 2020

Grade 7 – First Additional Language (FAL)

17 June 2020

Grade 7 – First Additional Language (FAL)

15 July 2020

Grade 8 – First Additional Language (FAL)

24 June 2020

Grade 8 – First Additional Language (FAL)

22 July 2020

Grade 8 – First Additional Language (FAL)

17 June 2020

Grade 8 – First Additional Language (FAL)

15 July 2020

Grade 9 – First Additional Language (FAL)

22 July 2020

Grade 9 – First Additional Language (FAL)

17 June 2020

Grade 9 – First Additional Language (FAL)

15 July 2020

Geography

Graad 12-Geografie

14 July 2020

Graad 12-Geografie

20 July 2020

Graad 12-Geografie

21 July 2020

Grade 12-Geography

23 July 2020

Grade 12-Geography

14 July 2020

Grade 12-Geography

20 July 2020

History

Graad 12-Geskiedenis

17 July 2020

Graad 12-Geskiedenis

16 July 2020

Graad 12-Geskiedenis

23 July 2020

Grade 10 History – Examination guidance Eksamen leiding

26 June 2020

Grade 10 History – Visual sources revision

12 June 2020

Grade 10 History Introduction to Topic 4

1 June 2020

Grade 10 History Skills development

19 May 2020

Grade 11 History – Conscience, retributive and restorative justice

12 June 2020

Grade 11 History – Examination guidance Eksamen leiding

26 June 2020

Grade 11 History Skills development

19 May 2020

Grade 11 History The impact of the capitalism crisis on some parts of the world

1 June 2020

Grade 12 History – Examination guidance Eksamen leiding

25 June 2020

Grade 12 History Skills development

19 May 2020

Grade 12 History The end of the Cold War – 1989 events

12 June 2020

Grade 12-History

17 July 2020

Grade 12-History

16 July 2020

Grade 12-History

23 July 2020

History Case Studies Australia and Germany Gevallestudies Australië en Nazi Duitsland

20 April 2020

History Civil Rights Movement Die Burgerregtebeweging

20 April 2020

History Important events during the French Revolution

20 April 2020

History Pseudo scientific ideas of race Pseudowetenskaplike idees van ras

6 April 2020

History The Black Power Movement Die Swartmagbeweging

9 April 2020

Home Language

Graad R – Huistaal

1 July 2020

Grade R – Home Language

1 July 2020

Grade R – Home Language

22 July 2020

Grade R – Home Language

8 July 2020

Grade R – Home Language

15 July 2020

Hospitality Studies

Gasvryheidstudies Bediening van drankies Tee & koffie

9 April 2020

Gasvryheidstudies Dek van ‘n tafel

9 April 2020

Gasvryheidstudies Kelner

8 May 2020

Gasvryheidstudies Kelner

8 May 2020

Gasvryheidstudies Tipes dienste Kelner

9 April 2020

Graad 12-Gasvryheidstudies

21 July 2020

Graad 12-Gasvryheidstudies

13 July 2020

Grade 10 – 12 Hospitality Studies Costing Part 1

18 June 2020

Grade 10 – 12 Hospitality Studies Grade 10 12 PAT Waiter Practical Part 1

26 May 2020

Grade 10 12 Hospitality Studies – Grade 10 12 PAT Waiter Practical Part 2

4 June 2020

Grade 12-Hospitality Studies

21 July 2020

Grade 12-Hospitality Studies

13 July 2020

Hospitality Studies PAT – Chef Task 11 1 & 11 2

14 April 2020

Hospitality Studies PAT – Chef Task 11 1 & 11 2

16 April 2020

Hospitality Studies PAT – Chef Task 9 1 & 9 2

16 April 2020

Hospitality Studies Serving beverages Tea & Coffee

6 April 2020

Hospitality Studies Table settings

6 April 2020

Hospitality Studies Types of services Waiter

6 April 2020

Hospitality Studies Waiter

12 May 2020

Hospitality Studies Waiter

12 May 2020

Information Technology

Computer Application Technology Excel

29 April 2020

Computer Application Technology Term 2 Practical

4 May 2020

Computer Application Technology Word, Excel, Access

29 April 2020

Grade 12-Information Technology

21 July 2020

Grade 12-Information Technology

17 July 2020

Grade 12-Information Technology

17 July 2020

Information Technology PAT discussion

20 April 2020

Information Technology PAT discussion

20 April 2020

Information Technology PAT discussion

20 April 2020

Life Orientation

Graad 12-Lewensoriëntering

20 July 2020

Graad 12-Lewensoriëntering

16 July 2020

Grade 12-Life Orientation

20 July 2020

Grade 12-Life Orientation

16 July 2020

Life Sciences

Graad 12-Lewenswetenskappe

17 July 2020

Graad 12-Lewenswetenskappe

24 July 2020

Grade 10 Life Science – Revision Plant and Animal Tissue

26 June 2020

Grade 10 Life Sciences Chemistry of Life

9 June 2020

Grade 10 Life Sciences Scientific report

1 June 2020

Grade 11 Life Science – Revision Photosynthesis and Cellular respiration

26 June 2020

Grade 11 Life Sciences Microorganisms

9 June 2020

Grade 11 Life Sciences Scientific report

1 June 2020

Grade 12 Life Science – Revision Genetics

26 June 2020

Grade 12 Life Sciences Inside the cell

9 June 2020

Grade 12 Life Sciences Scientific report

1 June 2020

Grade 12-Life Sciences

17 July 2020

Grade 12-Life Sciences

23 July 2020

Grade 12-Life Sciences

23 July 2020

Life Skills

Graad 1 – Lewensvaardighede

23 June 2020

Graad 1 – Lewensvaardighede

30 June 2020

Graad 1 – Lewensvaardighede

7 July 2020

Graad 1 – Lewensvaardighede

14 July 2020

Graad 1 – Lewensvaardighede

21 July 2020

Graad 2 -Lewensvaardighede

23 June 2020

Graad 2 -Lewensvaardighede

21 July 2020

Graad 2 -Lewensvaardighede

30 June 2020

Graad 2 -Lewensvaardighede

7 July 2020

Graad 2 -Lewensvaardighede

14 July 2020

Graad 3 – Lewensvaardighede

23 June 2020

Graad 3 – Lewensvaardighede

21 July 2020

Graad 3 – Lewensvaardighede

30 June 2020

Graad 3 – Lewensvaardighede

7 July 2020

Graad 3 – Lewensvaardighede

14 July 2020

Graad R – Lewensvaardighede

16 July 2020

Graad R – Lewensvaardighede

2 July 2020

Graad R – Lewensvaardighede

23 July 2020

Graad R – Lewensvaardighede

18 June 2020

Graad R – Lewensvaardighede

25 June 2020

Grade 1 – Life Skills

23 June 2020

Grade 1 – Life Skills

21 July 2020

Grade 1 – Life Skills

30 June 2020

Grade 1 – Life Skills

7 July 2020

Grade 1 – Life Skills

14 July 2020

Grade 2 – Life Skills

21 July 2020

Grade 2 – Life Skills

7 July 2020

Grade 2 – Life Skills

14 July 2020

Grade 2 – Life Sklls

23 June 2020

Grade 2 – Life Sklls

30 June 2020

Grade 3 – Life Skills

23 June 2020

Grade 3 – Life Skills

21 July 2020

Grade 3 – Life Skills

7 July 2020

Grade 3 – Life Skills

14 July 2020

Grade R – Life Skills

2 July 2020

Grade R – Life Skills

Grade R – Life Skills

23 July 2020

Grade R – Life Skills

18 June 2020

Grade R – Life Skills

25 June 2020

Grade R – Life Skills

16 July 2020

Mathematical Literacy

Graad 10 Wiskunde Geletterdheid Junie eksamen Vraestel 2 Bespreking

17 June 2020

Graad 11 Wiskunde Geletterdheid Junie eksamen Vraestel 2 Bespreking

17 June 2020

Graad 12 Wiskunde Geletterdheid Junie eksamen Vraestel 2 Bespreking

17 June 2020

Grade 10 Mathematical Literacy June examination discussion Paper 2

4 June 2020

Grade 10 Mathematical Literacy June Examination Paper 1 Discussion

26 May 2020

Grade 10 Mathematics Literacy June Examination Paper 2 Discussion

18 June 2020

Grade 11 Mathematical Literacy June Examination Paper 1 Discussion

26 May 2020

Grade 11 Mathematics Literacy June Examination Paper 2 Discussion

18 June 2020

Grade 12 Mathematical Literacy June Examination Paper 1 Discussion

26 May 2020

Grade 12 Mathematics Literacy June Examination Paper 2 Discussion

18 June 2020

Grade 12-Mathematical Literacy

14 July 2020

Grade 12-Mathematical Literacy

21 July 2020

Grade 12-Mathematical Literacy

13 July 2020

Mathematics

3D Shapes

25 May 2020

3D Vorms

25 May 2020

Algebraic Equations

25 May 2020

Algebraic Equations

25 May 2020

Algebraic Expressions

21 May 2020

Algebraic Expressions

21 May 2020

Algebraïese uitdrukkings

21 May 2020

Algebraïese uitdrukkings.

21 May 2020

Algebraïese Vergelykings

25 May 2020

Algebraïese Vergelykings

25 May 2020

Common fractions

21 May 2020

Data Handling

25 May 2020

Datahantering

25 May 2020

Decimal Fractions

25 May 2020

Desimale Breuke

25 May 2020

Eksponente

8 June 2020

Eksponente

8 June 2020

Geld

25 May 2020

Gewone breuke

21 May 2020

Graad 1 – Wiskunde

22 June 2020

Graad 1 – Wiskunde

15 June 2020

Graad 11 Wiskunde Analitiese Meetkunde

19 May 2020

Graad 12 Wiskunde Statistiek

19 May 2020

Graad 2 – Wiskunde

22 June 2020

Graad 2 – Wiskunde

15 June 2020

Graad 3 – Wiskunde

22 June 2020

Graad 3 – Wiskunde

Graad 3 – Wiskunde

15 June 2020

Graad 4 – Wiskunde

22 June 2020

Graad 5 – Wiskunde

22 June 2020

Graad 6 – Wiskunde

22 June 2020

Graad 7 – Wiskunde

23 June 2020

Graad 8 – Wiskunde

23 June 2020

Graad 9 – Wiskunde

23 June 2020

Graad R – Wiskunde

22 June 2020

Graad R – Wiskunde

15 June 2020

Grade 1 – Mathematics

6 July 2020

Grade 1 – Mathematics

27 July 2020

Grade 1 – Mathematics

22 June 2020

Grade 1 – Mathematics

13 July 2020

Grade 1 – Mathematics

20 July 2020

Grade 1 – Mathematics

15 June 2020

Grade 10 Mathematics – Euclidean Geometry

23 June 2020

Grade 11 Mathematics – Number patterns

25 June 2020

Grade 12 Mathematics – Calculus

25 June 2020

Grade 12-Mathematics

14 July 2020

Grade 12-Mathematics

21 July 2020

Grade 12-Mathematics

13 July 2020

Grade 2 – Mathematics

6 July 2020

Grade 2 – Mathematics

27 July 2020

Grade 2 – Mathematics

22 June 2020

Grade 2 – Mathematics

13 July 2020

Grade 2 – Mathematics

20 July 2020

Grade 2 – Mathematics

15 June 2020

Grade 3 -Mathematics

27 July 2020

Grade 3 -Mathematics

20 July 2020

Grade 3 Mathematics

6 July 2020

Grade 3 Mathematics

22 June 2020

Grade 3- Mathematics

13 July 2020

Grade 4 – Mathematics

22 July 2020

Grade 4 – Mathematics

27 July 2020

Grade 4 – Mathematics

1 July 2020

Grade 4 – Mathematics

15 June 2020

Grade 4 – Mathematics

17 June 2020

Grade 4 – Mathematics

29 June 2020

Grade 4 – Mathematics

13 July 2020

Grade 4 – Mathematics

6 July 2020

Grade 4 – Mathematics

15 July 2020

Grade 4 – Mathematics

22 June 2020

Grade 4 – Mathematics

24 June 2020

Grade 4 – Mathematics

20 July 2020

Grade 4 – Mathematics

8 July 2020

Grade 5 – Mathematics

22 July 2020

Grade 5 – Mathematics

27 July 2020

Grade 5 – Mathematics

1 July 2020

Grade 5 – Mathematics

15 June 2020

Grade 5 – Mathematics

17 June 2020

Grade 5 – Mathematics

29 June 2020

Grade 5 – Mathematics

13 July 2020

Grade 5 – Mathematics

6 July 2020

Grade 5 – Mathematics

15 July 2020

Grade 5 – Mathematics

22 June 2020

Grade 5 – Mathematics

20 July 2020

Grade 5 – Mathematics

24 June 2020

Grade 5 – Mathematics

8 July 2020

Grade 6 – Mathematics

22 July 2020

Grade 6 – Mathematics

Grade 6 – Mathematics

15 June 2020

Grade 6 – Mathematics

1 July 2020

Grade 6 – Mathematics

27 July 2020

Grade 6 – Mathematics

29 June 2020

Grade 6 – Mathematics

13 July 2020

Grade 6 – Mathematics

6 July 2020

Grade 6 – Mathematics

15 July 2020

Grade 6 – Mathematics

24 June 2020

Grade 6 – Mathematics

20 July 2020

Grade 6 – Mathematics

8 July 2020

Grade 6 – Mathematics

17 June 2020

Grade 6 – Mathematics

22 June 2020

Grade 7 – Mathematics

23 June 2020

Grade 7 – Mathematics

9 July 2020

Grade 7 – Mathematics

25 June 2020

Grade 7 – Mathematics

23 July 2020

Grade 7 – Mathematics

7 July 2020

Grade 7 – Mathematics

16 July 2020

Grade 7 – Mathematics

18 June 2020

Grade 7 – Mathematics

30 June 2020

Grade 7 – Mathematics

21 July 2020

Grade 8 – Mathematics

23 July 2020

Grade 8 – Mathematics

23 June 2020

Grade 8 – Mathematics

9 July 2020

Grade 8 – Mathematics

25 June 2020

Grade 8 – Mathematics

7 July 2020

Grade 8 – Mathematics

16 July 2020

Grade 8 – Mathematics

14 July 2020

Grade 8 – Mathematics

18 June 2020

Grade 8 – Mathematics

30 June 2020

Grade 8 – Mathematics

21 July 2020

Grade 9 – Mathematics

23 July 2020

Grade 9 – Mathematics

23 June 2020

Grade 9 – Mathematics

9 July 2020

Grade 9 – Mathematics

25 June 2020

Grade 9 – Mathematics

7 July 2020

Grade 9 – Mathematics

16 July 2020

Grade 9 – Mathematics

14 July 2020

Grade 9 – Mathematics

18 June 2020

Grade 9 – Mathematics

30 June 2020

Grade 9 – Mathematics

21 July 2020

Grade R – Mathematics

6 July 2020

Grade R – Mathematics

6 July 2020

Grade R – Mathematics

22 June 2020

Grade R – Mathematics

27 July 2020

Grade R – Mathematics

20 July 2020

Grade R – Mathematics

13 July 2020

Grade R – Mathematics

15 June 2020

Natural Sciences and Technology

Graad 4 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

25 June 2020

Graad 4 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

9 July 2020

Graad 4 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

2 July 2020

Graad 4 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

23 July 2020

Graad 4 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

18 June 2020

Graad 4 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

16 July 2020

Graad 4 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

2 July 2020

Graad 5 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

2 July 2020

Graad 5 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

25 June 2020

Graad 5 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

9 July 2020

Graad 5 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

2 July 2020

Graad 5 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

23 July 2020

Graad 5 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

18 June 2020

Graad 5 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

16 July 2020

Graad 6 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

2 July 2020

Graad 6 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

25 June 2020

Graad 6 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

9 July 2020

Graad 6 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

2 July 2020

Graad 6 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

23 July 2020

Graad 6 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

18 June 2020

Graad 6 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

16 July 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

24 July 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

10 July 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

3 July 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

26 June 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

17 July 2020

Graad 7 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

19 June 2020

Graad 8 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

24 July 2020

Graad 8 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

10 July 2020

Graad 8 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

3 July 2020

Graad 8 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

26 June 2020

Graad 8 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

17 July 2020

Graad 8 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

19 June 2020

Graad 9 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

24 July 2020

Graad 9 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

10 July 2020

Graad 9 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

3 July 2020

Graad 9 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

26 June 2020

Graad 9 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

17 July 2020

Graad 9 – Natuurwetenskappe en Tegnologie

19 June 2020

Grade 4 – Natural Sciences and Technology

2 July 2020

Grade 4 – Natural Sciences and Technology

25 June 2020

Grade 4 – Natural Sciences and Technology

9 July 2020

Grade 4 – Natural Sciences and Technology

2 July 2020

Grade 4 – Natural Sciences and Technology

16 July 2020

Grade 4 – Natural Sciences and Technology

23 July 2020

Grade 4 – Natural Sciences and Technology

18 June 2020

Grade 5 – Natural Sciences and Technology

2 July 2020

Grade 5 – Natural Sciences and Technology

25 June 2020

Grade 5 – Natural Sciences and Technology

9 July 2020

Grade 5 – Natural Sciences and Technology

2 July 2020

Grade 5 – Natural Sciences and Technology

23 July 2020

Grade 5 – Natural Sciences and Technology

18 June 2020

Grade 5 – Natural Sciences and Technology

16 July 2020

Grade 6 – Natural Sciences and Technology

2 July 2020

Grade 6 – Natural Sciences and Technology

25 June 2020

Grade 6 – Natural Sciences and Technology

2 July 2020

Grade 6 – Natural Sciences and Technology

23 July 2020

Grade 6 – Natural Sciences and Technology

18 June 2020

Grade 6 – Natural Sciences and Technology

16 July 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

24 July 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

10 July 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

3 July 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

26 June 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

17 July 2020

Grade 7 – Natural Sciences and Technology

19 June 2020

Grade 8 – Natural Sciences and Technology

24 July 2020

Grade 8 – Natural Sciences and Technology

10 July 2020

Grade 8 – Natural Sciences and Technology

3 July 2020

Grade 8 – Natural Sciences and Technology

26 June 2020

Grade 8 – Natural Sciences and Technology

17 July 2020

Grade 8 – Natural Sciences and Technology

19 June 2020

Grade 9 – Natural Sciences and Technology

24 July 2020

Grade 9 – Natural Sciences and Technology

10 July 2020

Grade 9 – Natural Sciences and Technology

26 June 2020

Grade 9 – Natural Sciences and Technology

17 July 2020

Grade 9 – Natural Sciences and Technology

19 June 2020

Physical Sciences

Graad 12-Fisiese Wetenskappe

14 July 2020

Graad 12-Fisiese Wetenskappe

15 July 2020

Graad 12-Fisiese Wetenskappe

22 July 2020

Grade 10 Life Sciences Chemistry of Life

9 June 2020

Grade 10 Physical Sciences – Physical and Chemical change

5 June 2020

Grade 10 Physical Sciences Chemical Change Basic Concepts, Quantative aspects, Stoichiometric

26 May 2020

Grade 10 Physical Sciences Scalars and vectors & Movement in ONE dimension

19 June 2020

Grade 11 Physical Sciences – Scalars and vectors & Movement in ONE dimension & Vectors in TWO dimens

19 June 2020

Grade 11 Physical Sciences Chemical Change Basic Concepts, Quantative aspects, Stoichiometric cal

26 May 2020

Grade 11 Physical Sciences Matter and Materials Intermolecular forces and Intermolecular forces P

5 June 2020

Grade 12 Physical Sciences – Scalars and vectors & Movement in ONE dimension & Vectors in TWO dimens

19 June 2020

Grade 12 Physical Sciences Chemical change – Chemical equilibrium and chemical equilibrium calcula

5 June 2020

Grade 12 Physical Sciences Chemical Change Basic Concepts, Quantative aspects, Stoichiometric

26 May 2020

Grade 12-Physical Sciences

15 July 2020

Grade 12-Physical Sciences

22 July 2020

Grade 12-Physical Sciences

16 July 2020

Practical Art

Gr. 4 – Praktiese Kuns / Practical Art

10 July 2020

Gr. 4 – Praktiese Kuns / Practical Art

26 June 2020

Gr. 4 – Praktiese Kuns / Practical Art

24 July 2020

Gr. 4 – Praktiese Kuns / Practical Art

3 July 2020

Gr. 4 – Praktiese Kuns / Practical Art

19 June 2020

Gr. 4 – Praktiese Kuns / Practical Art

17 July 2020

Gr. 5 – Praktiese Kuns / Practical Art

10 July 2020

Gr. 5 – Praktiese Kuns / Practical Art

26 June 2020

Gr. 5 – Praktiese Kuns / Practical Art

24 July 2020

Gr. 5 – Praktiese Kuns / Practical Art

3 July 2020

Gr. 5 – Praktiese Kuns / Practical Art

19 June 2020

Gr. 5 – Praktiese Kuns / Practical Art

17 July 2020

Gr. 6 – Praktiese Kuns / Practical Art

10 July 2020

Gr. 6 – Praktiese Kuns / Practical Art

26 June 2020

Gr. 6 – Praktiese Kuns / Practical Art

24 July 2020

Gr. 6 – Praktiese Kuns / Practical Art

3 July 2020

Gr. 6 – Praktiese Kuns / Practical Art

19 June 2020

Gr. 6 – Praktiese Kuns / Practical Art

17 July 2020

Graad R – Praktiese Kuns

19 June 2020

Graad R – Praktiese Kuns

26 June 2020

Grade 1 – Practical Art

23 July 2020

Grade 1 – Practical Art / Praktiese Kuns

16 July 2020

Grade 1 – Practical Art / Praktiese Kuns

2 July 2020

Grade 1 – Practical Art / Praktiese Kuns

25 June 2020

Grade 2 – Practical Art

23 July 2020

Grade 2 – Practical Art / Praktiese Kuns

16 July 2020

Grade 2 – Practical Art / Praktiese Kuns

2 July 2020

Grade 2 – Practical Art / Praktiese Kuns

25 June 2020

Grade 3 – Practical Art

23 July 2020

Grade 3 – Practical Art / Praktiese Kuns

16 July 2020

Grade 3 – Practical Art / Praktiese Kuns

2 July 2020

Grade 3 – Practical Art / Praktiese Kuns

18 June 2020

Grade 3 – Practical Art / Praktiese Kuns

25 June 2020

Grade R – Practical Art

19 June 2020

Grade R – Practical Art

26 June 2020

Grade R – Practical Art / Praktiese Kuns

3 July 2020

Grade R – Practical Art/ Praktiese Kuns

24 July 2020

Grade R – Practical Art/Praktiese Kuns

17 July 2020

Religion Studies

Graad 12-Religiestudies

20 July 2020

Graad 12-Religiestudies

17 July 2020

Graad 12-Religiestudies

23 July 2020

Grade 12-Religion Studies

20 July 2020

Grade 12-Religion Studies

17 July 2020

Grade 12-Religion Studies

23 July 2020

Social Sciences

Graad 4 – Sosiale Wetenskappe

21 July 2020

Graad 4 – Sosiale Wetenskappe

28 July 2020

Graad 4 – Sosiale Wetenskappe

14 July 2020

Graad 4 – Sosiale Wetenskappe

30 June 2020

Graad 4 – Sosiale Wetenskappe

7 July 2020

Graad 4 – Sosiale Wetenskappe

23 June 2020

Graad 5 – Sosiale Wetenskappe

21 July 2020

Graad 5 – Sosiale Wetenskappe

30 June 2020

Graad 5 – Sosiale Wetenskappe

14 July 2020

Graad 5 – Sosiale Wetenskappe

7 July 2020

Graad 5 – Sosiale Wetenskappe

23 June 2020

Graad 6 – Sosiale Wetenskappe

21 July 2020

Graad 6 – Sosiale Wetenskappe

30 June 2020

Graad 6 – Sosiale Wetenskappe

14 July 2020

Graad 6 – Sosiale Wetenskappe

7 July 2020

Graad 6 – Sosiale Wetenskappe

23 June 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

22 June 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

6 July 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

15 June 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

13 July 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

29 June 2020

Graad 7 – Sosiale Wetenskappe

20 July 2020

Graad 8 – Sosiale Wetenskappe

22 June 2020

Graad 8 – Sosiale Wetenskappe

6 July 2020

Graad 8 – Sosiale Wetenskappe

15 June 2020

Graad 8 – Sosiale Wetenskappe

29 June 2020

Graad 8 – Sosiale Wetenskappe

13 July 2020

Graad 8 – Sosiale Wetenskappe

20 July 2020

Graad 9 – Sosiale Wetenskappe

22 June 2020

Graad 9 – Sosiale Wetenskappe

6 July 2020

Graad 9 – Sosiale Wetenskappe

15 June 2020

Graad 9 – Sosiale Wetenskappe

29 June 2020

Graad 9 – Sosiale Wetenskappe

13 July 2020

Graad 9 – Sosiale Wetenskappe

20 July 2020

Grade 4 – Social Sciences

21 July 2020

Grade 4 – Social Sciences

28 July 2020

Grade 4 – Social Sciences

30 June 2020

Grade 4 – Social Sciences

7 July 2020

Grade 4 – Social Sciences

23 June 2020

Grade 5 – Social Sciences

21 July 2020

Grade 5 – Social Sciences

30 June 2020

Grade 5 – Social Sciences

14 July 2020

Grade 5 – Social Sciences

7 July 2020

Grade 6 – Social Sciences

30 June 2020

Grade 6 – Social Sciences

14 July 2020

Grade 6 – Social Sciences

7 July 2020

Grade 6 – Social Sciences

23 June 2020

Grade 7 – Social Sciences

22 June 2020

Grade 7 – Social Sciences

6 July 2020

Grade 7 – Social Sciences

13 July 2020

Grade 7 – Social Sciences

20 July 2020

Grade 8 – Social Sciences

22 June 2020

Grade 8 – Social Sciences

6 July 2020

Grade 8 – Social Sciences

29 June 2020

Grade 8 – Social Sciences

13 July 2020

Grade 8 – Social Sciences

20 July 2020

Grade 9 – Social Sciences

22 June 2020

Grade 9 – Social Sciences

6 July 2020

Grade 9 – Social Sciences

29 June 2020

Grade 9 – Social Sciences

13 July 2020

Grade 9 – Social Sciences

20 July 2020

Story Time

Graad R – Storietyd

23 June 2020

Graad R – Storietyd

21 July 2020

Graad R – Storietyd

7 July 2020

Graad R – Storietyd

14 July 2020

Grade R – Story Time

23 June 2020

Grade R – Story Time

21 July 2020

Grade R – Story Time

7 July 2020

Grade R – Story Time

14 July 2020

Tourism

Graad 12-Toerisme

22 July 2020

Graad 12-Toerisme

16 July 2020

Grade 10 Tourism June examination preparations

20 May 2020

Grade 10 Tourism Tourist attractions in South Africa Eastern Cape, Free State & Gauteng

4 June 2020

Grade 10 Tourism Tourist attractions in South Africa KwaZulu Natal & Limpopo

15 June 2020

Grade 11 Tourism June examination preparations

20 May 2020

Grade 11 Tourism Regional tourism – SADC member countries

4 June 2020

Grade 11 Tourism Regional tourism SADC member countries Angola, Botswana, Comoros, Democratic Rep

15 June 2020

Grade 12 Tourism Foreign market share

15 June 2020

Grade 12 Tourism Forms of payment on international travel

4 June 2020

Grade 12 Tourism World Time Zone calculations

20 May 2020

Grade 12-Tourism

15 July 2020

Grade 12-Tourism

22 July 2020

Visual Art

Graad 12-Visuele kunste

15 July 2020

Graad 12-Visuele kunste

22 July 2020

Grade 12-Visual Arts

15 July 2020

Grade 12-Visual Arts

22 July 2020

Wiskunde

Graad 1 – Wiskunde

6 July 2020

Graad 1 – Wiskunde

27 July 2020

Graad 1 – Wiskunde

13 July 2020

Graad 1 – Wiskunde

20 July 2020

Graad 10 Wiskunde – Euklidiese Meetkunde

23 June 2020

Graad 11 Wiskunde – Getalpatrone

25 July 2020

Graad 12 Wiskunde – Calculus

25 June 2020

Graad 12-Wiskunde

14 July 2020

Graad 12-Wiskunde

21 July 2020

Graad 12-Wiskunde

13 July 2020

Graad 2 – Wiskunde

6 July 2020

Graad 2 – Wiskunde

27 July 2020

Graad 2 – Wiskunde

13 July 2020

Graad 2 – Wiskunde

20 July 2020

Graad 3 – Wiskunde

6 July 2020

Graad 3 – Wiskunde

27 July 2020

Graad 3 – Wiskunde

20 July 2020

Graad 3 – Wiskunde

13 July 2020

Graad 4 – Wiskunde

15 June 2020

Graad 4 – Wiskunde

22 July 2020

Graad 4 – Wiskunde

1 July 2020

Graad 4 – Wiskunde

27 July 2020

Graad 4 – Wiskunde

17 June 2020

Graad 4 – Wiskunde

29 June 2020

Graad 4 – Wiskunde

13 July 2020

Graad 4 – Wiskunde

6 July 2020

Graad 4 – Wiskunde

15 July 2020

Graad 4 – Wiskunde

24 June 2020

Graad 4 – Wiskunde

20 July 2020

Graad 4 – Wiskunde

8 July 2020

Graad 5 – Wiskunde

22 July 2020

Graad 5 – Wiskunde

27 July 2020

Graad 5 – Wiskunde

1 July 2020

Graad 5 – Wiskunde

15 June 2020

Graad 5 – Wiskunde

17 June 2020

Graad 5 – Wiskunde

29 June 2020

Graad 5 – Wiskunde

13 July 2020

Graad 5 – Wiskunde

6 July 2020

Graad 5 – Wiskunde

15 July 2020

Graad 5 – Wiskunde

20 July 2020

Graad 5 – Wiskunde

24 June 2020

Graad 5 – Wiskunde

8 July 2020

Graad 6 – Wiskunde

22 July 2020

Graad 6 – Wiskunde

15 June 2020

Graad 6 – Wiskunde

1 July 2020

Graad 6 – Wiskunde

Graad 6 – Wiskunde

27 July 2020

Graad 6 – Wiskunde

17 June 2020

Graad 6 – Wiskunde

29 June 2020

Graad 6 – Wiskunde

13 July 2020

Graad 6 – Wiskunde

6 July 2020

Graad 6 – Wiskunde

15 July 2020

Graad 6 – Wiskunde

24 June 2020

Graad 6 – Wiskunde

20 July 2020

Graad 6 – Wiskunde

8 July 2020

Graad 7 – Wiskunde

9 July 2020

Graad 7 – Wiskunde

25 June 2020

Graad 7 – Wiskunde

23 July 2020

Graad 7 – Wiskunde

7 July 2020

Graad 7 – Wiskunde

16 July 2020

Graad 7 – Wiskunde

14 July 2020

Graad 7 – Wiskunde

18 June 2020

Graad 7 – Wiskunde

30 June 2020

Graad 7 – Wiskunde

21 July 2020

Graad 8 – Wiskunde

9 July 2020

Graad 8 – Wiskunde

25 June 2020

Graad 8 – Wiskunde

23 July 2020

Graad 8 – Wiskunde

7 July 2020

Graad 8 – Wiskunde

16 July 2020

Graad 8 – Wiskunde

14 July 2020

Graad 8 – Wiskunde

18 June 2020

Graad 8 – Wiskunde

30 June 2020

Graad 8 – Wiskunde

21 July 2020

Graad 9 – Wiskunde

9 July 2020

Graad 9 – Wiskunde

25 June 2020

Graad 9 – Wiskunde

23 July 2020

Graad 9 – Wiskunde

7 July 2020

Graad 9 – Wiskunde

16 July 2020

Graad 9 – Wiskunde

14 July 2020

Graad 9 – Wiskunde

18 June 2020

Graad 9 – Wiskunde

30 June 2020

Graad 9 – Wiskunde

21 July 2020

Graad R – Wiskunde

27 July 2020

Graad R – Wiskunde

20 July 2020

Graad R – Wiskunde

13 July 2020

Wiskunde Geletterdheid

Graad 12-Wiskundige Geletterdheid

14 July 2020

Graad 12-Wiskundige Geletterdheid

21 July 2020

Graad 12-Wiskundige Geletterdheid

13 July 2020

Graad R – Wiskunde

6 July 2020

isiZulu

Grade 1 – IsiZulu

16 July 2020

Grade 1 – IsiZulu

2 July 2020

Grade 1 – IsiZulu

23 July 2020

Grade 1 – IsiZulu

18 June 2020

Grade 1 – IsiZulu

25 June 2020

Grade 2 – IsiZulu

16 July 2020

Grade 2 – IsiZulu

2 July 2020

Grade 2 – IsiZulu

23 July 2020

Grade 2 – IsiZulu

18 June 2020

Grade 2 – IsiZulu

25 June 2020

Grade 3 – IsiZulu

16 July 2020

Grade 3 – IsiZulu

2 July 2020

Grade 3 – IsiZulu

23 July 2020

Grade 3 – IsiZulu

18 June 2020

Grade 3 – IsiZulu

25 June 2020

Grade 4 – isiZulu

26 June 2020

Grade 4 – isiZulu

3 July 2020

Grade 4 – isiZulu

19 June 2020

Grade 5 – isiZulu

26 June 2020

Grade 5 – isiZulu

3 July 2020

Grade 5 – isiZulu

19 June 2020

Grade 6 – isiZulu

19 June 2020

Grade 6 – isiZulu

26 June 2020

Grade 6 – isiZulu

3 July 2020